BESEM olarak kişisel verilerin gizliliği ve mahremiyeti konusu bizim için önem teşkil etmektedir. Kişisel verileriniz aşağıda açıklanan işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemleri, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve gerek bunlara bağlı gerekse bunlardan bağımsız olarak KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Önemle belirtmeliyiz ki; Kişisel verilerin korunması amacıyla BESEM tarafından gereken güvenlik önlemlerinin alınması ve kontrollerin uygulanması birincil hedefimizdir. Bu kapsamda uygun güvenlik tedbirlerinin alınması ve uygulanmasından BESEM olarak sorumluyuz ve şeffaf bir yapıda olmayı amaçlamaktayız. Kişisel veri olarak belirtilen yolla gelen kişisel verilerin tespiti ve bu verilerin güvenli şekilde saklanması ve en önemlisi de bu verilere erişimin kısıtlı sayıda ve yetkili kişiler tarafından sağlandığından emin olunması gerekmektedir. 07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatını haiz kurum BESEM’dir. Kurumumuzla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü bilginin (“kişisel veri”), aşağıda açıklanan çerçevede ve anılan Kanunda öngörülen şekillerde işleneceğini ve bilgilerinizin otomatik olan ya da olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, açıklanması, aktarılması, elde edilebilir hale getirilmesi de dâhil olmak üzere bilgileriniz üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemin “kişisel verilerin işlenmesi” anlamına geldiğini bilgilerinize sunarız.


KVKK Bilgilendirme İçin Tıklayın